מרסיה יפהפיה תמונה קודמת  © Photo: Eyal Shimoni - WIS  
 
Maresia  pulchella