פרג אגסני נחל אלכסנדר, 3-2-16 תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Amram Eshel  
 
Papaver  umbonatum