סחלב הגליל תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Orchis galilaea