סביון יפו תמונה קודמת  © Photo: Noam avitsel  
 
Senecio joppensis