צפורני-חתול מצויות תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Roxana Golan  
 
Calendula arvensis