מרווה מצרית תמונה קודמת  © Photo: Dror Melamed  
 
Salvia aegyptiaca