פרסה משונצת © Photo: Oron Yaakov  
 
Hippocrepis constricta