זוטה מעורקת יער בן שמן, 3-2015 תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Micromeria nervosa