מצילות החוף תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Ina Popov - HUJ  
 
Leopoldia bicolor