חומעת ראש-הסוס תמונה קודמת  © Photo: Ina Popov - HUJ  
 
Rumex bucephalophorus