איריס הנגב תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Ludmila Abezguez - Tchnion  
 
Iris   mariae