עיריוני צהוב תמונה קודמת  © Photo: Inbal Ionita- Abitbul, Tecnion  
 
Asphodeline lutea