נר-הלילה המפוצל הרצליה, 4-2007 תמונה קודמת  © Photo: Ron Frumkin  
 
Oenothera laciniata