ביקיה מצויה יער בן שמן, פברואר © Photo: Sara Gold  
 
Vicia peregrina