גרגרנית הטבעת תמונה הבאה  © Photo: Siko  
 
Trigonella spinosa