דרדר כחול תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Eyal Shimoni - WIS  
 
Centaurea cyanoides