בוען מצולע בריכת יער, 8-2012 תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Noam avitsel  
 
Physalis angulata