שלהבית הררית תמונה קודמת  © Photo: Liora Keret  
 
Phlomis brevilabris