שלהבית הררית תמונה הבאה  © Photo: Liora Keret  
 
Phlomis brevilabris