מרוות ירושלים תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Roee Kantor  
 
Salvia hierosolymitana