נזמית ארגמנית תמונה קודמת  © Photo: Dror Melamed  
 
Lamium purpureum