גומא ארוך תמונה קודמת  © Photo: Siko  
 
Cyperus longus