נזמית מקווקוות תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Lamium garganicum