עירית נבובה נחל הבשור, פברואר © Photo: Sara Gold  
 
Asphodelus fistulosus