סתוונית היורה שדות גמזו, ספטמבר תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Colchicum stevenii