חלמונית גדולה , 3-2013 תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Sternbergia clusiana