חצב מצוי מכון ויצמן למדע תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Eyal Shimoni - WIS  
 
Drimia  aphylla