נענע משובלת עין ניל"י, 12-2014 תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Noam avitsel  
 
Mentha longifolia