מרווה צמירה נחל הבשור, פברואר תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Salvia lanigera