עופרית אירופית חורבת מלח, 11-2014 תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Plumbago europaea