אסתר מרצעני תמונה קודמת  © Photo: Noam avitsel  
 
Aster subulatus