אסתר מרצעני ביצת זיתא, 10-2014 תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Noam avitsel  
 
Aster subulatus