כף-חתול זוחלת תמונה הבאה  © Photo: Eli Livne  
 
Aeluropus lagopoides