ורוניקת השדה תמונה קודמת  © Photo: Liora Keret  
 
Veronica arvensis