מלחית אשונה תמונה קודמת  © Photo: Eithan Shapira  
 
Salsola damascena