ולריינה איטלקית הר ערקן כרמל תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Noam avitsel  
 
Valeriana dioscoridis