ברומית ספרדית עין צור תמונה קודמת  © Photo: Noam avitsel  
 
Bromus madritensis