מציץ סורי בית שמש, דצמבר תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Eli Livne  
 
Podonosma orientalis