מציץ סורי ירושלים, פברואר תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Podonosma orientalis