שעורה תרבותית , פברואר © Photo: Ori Fragman-Sapir  
 
Hordeum vulgare