הילל מקומט תמונה קודמת  © Photo: Mori Chen  
 
Paracaryum rugulosum