שחליל מכופל תמונה קודמת  © Photo: Siko  
 
Coronopus didymus