מרקולית מצויה תמונה הבאה  © Photo: Amram Eshel  
 
Mercurialis annua