סיסנית היערות תמונה קודמת  © Photo: Dror Melamed  
 
Poa nemoralis