תודרה רפואית תמונה קודמת  © Photo: Dror Melamed  
 
Sisymbrium officinale