לשון-פר מצויה תמונה הבאה  © Photo: Shlomit Hyman  
 
Anchusa undulata