תודרה רפואית תמונה הבאה  © Photo: Dror Melamed  
 
Sisymbrium officinale