שום קייצי תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Ori Fragman-Sapir  
 
Allium  therinanthum