שום קייצי תמונה הבאה  © Photo: Ori Fragman-Sapir  
 
Allium  therinanthum