אבובית עדינה תמונה קודמת  © Photo: Dror Melamed  
 
Ziziphora tenuior